Stambyte

Varför stambyte?

 

Stambyten är en mycket viktig investering som ökar fastighetens livslängd och värde, ger lägre kostnader för drift och underhåll och inga onödiga stopp i rören.

Rörstammar i dåligt skick kan leda till allvarliga vattenskador med stora kostnader som följd. Samtidigt kan det orsaka mögelskador och rötskador.

För att uppfylla dagens standard i våtutrymmen måste också alla tätskikt åtgärdas. En bra kommunikation med såväl beställare som lägenhetsinnehavare under projektets gång är en självklarhet för medarbetarna i Alfapunkten gruppen.

Bör man anlita en teknisk konsult vid upphandlingen?
Svaret är Ja, för att byggkonsulten på ett professionellt sätt kan definiera exakt vad som behöver göras i just er fastighet och detta underlag kan sedan användas som förfrågningsunderlag när ni frågar efter offert.

Har ni behov av stambyte, välkomna att kontakta oss på Alfapunkten Byggkoncept websidan. Vi arbetar med stambyte i Stor Stockholm och omkringliggande kommuner.

Går er förening i tankarna att genomföra ett eventuellt stambyte?
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.